Rekentoets

Rekentoets
In het schooljaar 2014-2015 maakten leerlingen op het voortgezet onderwijs voor het eerst een rekentoets als verplicht onderdeel van het eindexamen. Het resultaat telde toen niet mee in de uitslag, maar de rekentoets is sinds het schooljaar 2015-2016 ingevoerd voor alle leerlingen.

La Grange biedt ondersteuning bij het voorbereiden op de Rekentoets. Eerst kijken we wat er achter je rekenprobleem schuilt en vervolgens krijg je een training op maat, zodat je deze toets met een positief resultaat doorkomt.