Remedial teaching

Remedial Teaching
Heb je erg veel moeite met één specifiek vak? Leerlingen die extra moeite hebben met wiskunde of een taal kunnen Remedial Teaching (‘RT’) krijgen. Remedial Teaching omvat een toegespitste vorm van bijles voor leerlingen vanaf groep 6 die op school niet terecht kunnen.

Mogelijkheden
La Grange biedt Remedial Teaching:
– Vanaf groep 6 tot aan de 3e klas van het voortgezet onderwijs
– Voor rekenen, taal en moderne vreemde talen
– Door een gediplomeerd RT-docente
– Een analyse van start, doel en werkwijze
– Meestal individueel, soms in tweetallen
– Meestal één uur per schoolweek