Orthopedagogische analyse

Orthopedagogische analyse
De orthopedagogische ondersteuning van La Grange biedt coaching voor psychisch en sociaal kwetsbare leerlingen, zo mogelijk geïntegreerd in de studiebegeleiding. De gedachte hierachter omvat dat het huiswerk nu eenmaal onderdeel is van de verplichtingen van een scholier, en hoe minder problemen er op dat vlak rijzen, hoe beter de voorwaarden zijn om aan de psychische en sociale weerbaarheid te kunnen werken.
Hiernaast vinden er korte één-op-één gesprekjes plaats om gesignaleerde bijzonderheden met de leerling door te nemen. Tenslotte is er voortdurend contact met ouders, per e-mail of volgens afspraak en met school. Deelname aan een overleg op school behoort ook tot de mogelijkheden.

Vaste onderdelen van de begeleiding
– Het opstellen van een protocol voor de studiebegeleiding
– Het opstellen van een protocol voor extra coaching
– De coördinatie en uitvoering van de studiebegeleiding door de orthopedagoog
– Regelmatige één-op- één gesprekjes met de leerling
– Regelmatig (e-mail)contact en gesprekken met ouders
– Zorgvuldige communicatie met de mentor op school
– Indien gewenst, deelname aan het groot overleg in school
– Indien gewenst, overleg met behandelend psycholoog of psychiater

Maatwerk
Bij deze vorm van coaching komt uiteraard persoonlijk maatwerk kijken, nu iedere leerling een andere aanpak vereist. U kunt in alle gevallen van ons een open dialoog verwachten over onze werkwijze. We hechten in dit kader zeer aan laagdrempelig overleg.