Privéschool

Privéschool
Soms lukt het helemaal niet meer op school. Schoolleiding en docenten weten het niet meer, de leerling mag of wil niet langer naar school, de leerplichtambtenaar dreigt met de rechter, de ouders zitten met de handen in het haar. Wat te doen?
Hiervoor bestaan zogenaamde reboundscholen. Tijdelijk krijgen de leerlingen onderwijs op een bijzondere school. In deze time-out wordt er naar een oplossing gezocht om weer terug te kunnen keren naar de eigen school of om een andere school te zoeken. In deze regio is deze voorziening echter alleen beschikbaar voor VMBO-leerlingen.

Alternatief van La Grange
La Grange biedt dezelfde tijdelijke oplossing voor leerlingen van HAVO en VWO. We kunnen goed inspelen op de behoeften aan onderwijs, de rust en de ruimte die een leerling in een dergelijke situatie nodig heeft. La Grange biedt op deze manier een fijn alternatief voor leerlingen als er even geen andere vorm van onderwijs beschikbaar is. We willen, zoals elke reboundschool, de leerling weer het vertrouwen geven om weer terug te kunnen keren naar een gewone school. De school waar de leerling vandaan komt, heeft tevens de tijd om met de leerling en de ouders een definitieve oplossing te bedenken.

Werkwijze
Met een uitgekiende combinatie van privélessen en studiebegeleiding wordt er les gegeven. De leerlingen krijgen dezelfde toetsen als de klas; wij halen de toetsen op, nemen ze af en brengen ze terug naar de school. De eigen docenten kijken ze na. Zo blijft de leerling bij.
De kosten voor deze scholing worden soms geheel en soms gedeeltelijk betaald door de reguliere school.