Over La Grange  
Contact  
Tarieven  
Facebook  
La Grange biedt altijd maatwerk in begeleiding. Klik hier voor vaker voorkomende combinaties.
Ons aanbod sluit aan bij wat nodig is.
Klik hier voor de belangrijkste verschillen tussen de onderdelen.
La Grange heeft tevreden klanten. Klik hier wat ze over ons zeggen en naar onze resultaten.
Bijspijkercursus
Bijspijkercursus
Vervelende tekorten en achterstanden kunnen ontstaan door ziekte, een verhuizing, een verandering van pakket, een lange zomervakantie, of een studiekeuze die niet goed aansluit op het gevolgde profiel.
Dan ligt een bijspijkercursus voor de hand.

- er zijn cursussen op elke niveau: van groep 6 van de basisschool tot HBO
- ze vinden vooral plaats in de korte vakanties en aan het eind van de
- zomervakantie
- op individuele basis en in groepsverband
- de verantwoordelijkheid ligt in handen van een 1e graads bevoegd docent

De cursussen kunnen na afloop, als nog niet alles is ingeslepen, tijdelijk worden aangevuld met bijlessen en herhalingsopdrachten.

Toetsgerichte aanpak
De ervaring leert dat het loont om de toetsen van een bepaald vak met heel precies maatwerk voor te bereiden. Deze aanpak is meestal een combinatie van bijles, oefeningen om in te slijpen, een tussentijdse overhoring en een finale toetsing.

De werkwijze is als volgt: zo'n tien dagen voor de toets komt de leerling naar La Grange. We brengen samen in kaart wat de leerling nodig heeft. Onder begeleiding van een coach worden vervolgens de benodigde bijlessen, oefeningen, leerwerk en tussentijdse overhoringen gepland en uitgevoerd.

Het is telkens weer verbazend hoe zo'n voorbereiding, toegesneden op de individuele leerling, zijn vruchten afwerpt. Prettig vooral, omdat het leidt tot leuke cijfers!

Neem contact op
voor een vrijblijvende
afspraak
Prijzen

De prijs van de bijspijkercursus is afhankelijk van de duur, ook of die individueel dan wel in groepsverband plaatsvindt. Toch een voorbeeld: een opfriscursus basisgrammatica Nederlands kost doorsnee € 150.
Een toetsgerichte aanpak kost gemiddeld
€ 90.