Over La Grange  
Contact  
Tarieven  
Facebook  
La Grange biedt altijd maatwerk in begeleiding. Klik hier voor vaker voorkomende combinaties.
Ons aanbod sluit aan bij wat nodig is.
Klik hier voor de belangrijkste verschillen tussen de onderdelen.
La Grange heeft tevreden klanten. Klik hier wat ze over ons zeggen en naar onze resultaten.
Orthopedagogische expertise
Onze orthopedagogische ondersteuning heeft door de bank genomen de volgende vorm:
Allereerst coachen we psychisch kwetsbare leerlingen zo mogelijk geïntegreerd in de studiebegeleiding. Het gewone huiswerk moet nu eenmaal toch gebeuren en hoe minder op dat vlak problemen rijzen, hoe beter de voorwaarden zijn om aan de psychische en sociale weerbaarheid te kunnen werken.
Daarnaast vinden er tussendoor korte één-op-één gesprekjes plaats om gesignaleerde bijzonderheden à la minute door te nemen met de leerling.
Tenslotte is er voortdurend contact met ouders, per mail of volgens afspraak, en met school. Daar zijn we, indien mogelijk, deelnemer aan ‘het groot overleg’ in school.

Vaste onderdelen van deze begeleiding:
- het opstellen van een protocol voor de studiebegeleiding en de
- extra coaching
- coördinatie en uitvoering van de studiebegeleiding door
- de orthopedagoog
- regelmatig één-op- één gesprekjes met de leerling
- regelmatig e-mail contact en gesprekken met ouders
- zorgvuldige communicatie met de mentor op school
- indien mogelijk, deelname aan het groot overleg in school
- indien gewenst, overleg met behandelend psycholoog of psychiater

De individuele variatie van deze coaching is natuurlijk groot. Het begeleiden van een 14-jarige leerling met Asperger, bijvoorbeeld,  vraagt een andere aanpak dan de coaching van een 17-jarige examenkandidaat met examenvrees.
Wel kunt u in alle gevallen van ons een open dialoog verwachten over onze werkwijze. We hechten zeer aan laagdrempelig overleg.

Neem contact op
voor een vrijblijvende
afspraak
Prijzen

(Ortho)pedagogisch consult: € 75 p/u