Over La Grange  
Contact  
Tarieven  
Facebook  
La Grange biedt altijd maatwerk in begeleiding. Klik hier voor vaker voorkomende combinaties.
Ons aanbod sluit aan bij wat nodig is.
Klik hier voor de belangrijkste verschillen tussen de onderdelen.
La Grange heeft tevreden klanten. Klik hier wat ze over ons zeggen en naar onze resultaten.
La Grange privéschool
Soms lukt het helemaal niet meer op school. Schoolleiding en docenten weten het niet meer, de leerling mag of wil niet langer naar school, de leerplichtambtenaar dreigt met de rechter, de ouders zitten met de handen in het haar. Wat te doen?

Hiervoor bestaan zogenaamde reboundscholen. Tijdelijk krijgen de leerlingen onderwijs op een bijzondere school. In deze time-out wordt naar een oplossing gezocht om weer terug te kunnen keren naar de eigen school of om een andere school te zoeken. In de regio is deze voorziening alleen beschikbaar voor VMBO-leerlingen.

La Grange biedt dezelfde tijdelijke oplossing voor leerlingen van HAVO en VWO. We kunnen goed inspelen op de behoeften aan onderwijs, rust en ruimte die een leerling in zo’n situatie nodig heeft.

Het is een fijn alternatief voor leerlingen als er even geen andere vorm van onderwijs beschikbaar is. We willen, zoals elke reboundschool, de leerling weer het vertrouwen geven om met extra gereedschap terug te keren naar een gewone school. De school waar de leerling vandaan komt heeft zo de tijd om met leerling en ouders een definitieve oplossing te bedenken.

Met een uitgekiende combinatie van privélessen en studiebegeleiding krijgen ze les. Ze volgen dezelfde toetsen als de klas; wij halen de toetsen op, nemen ze af en brengen ze terug naar school. De eigen docenten kijken ze na. Zo blijft de leerling bij.

De kosten voor deze scholing worden soms geheel, soms gedeeltelijk betaald door de reguliere school.

In de achterliggende jaren zijn al meerdere leerlingen met deze time-out succesvol geholpen!

Neem contact op
voor een vrijblijvende
afspraak
Prijzen

(richtprijs) € 400 p/w
Toelichting
Meerdere keren is er sprake van een richtprijs. De reden hiervoor is dat La Grange geen standaard ondersteuning biedt. De vragen waarmee leerlingen en hun ouders bij ons aankloppen lopen te zeer uiteen. Dus leveren we dikwijls individueel maatwerk voor een daarop afgestemde prijs. In een zorgvuldige aanmeldingsprocedure wordt een en ander vastgelegd.