Over La Grange

La Grange Studiebegeleiding & Orthopedagogiek is in 1997 opgericht door toenmalig docent Warrie Schuurman. Destijds veranderde er veel in het voortgezet onderwijs, waar scholen door fusies opgingen in grote leerfabrieken. Door deze ontwikkelingen nam de aandacht voor het talent van de individuele leerling zienderogen af. In de ogen van Schuurman was dit een ongewenste ontwikkeling, hij verliet het onderwijs en begon een instituut voor studiebegeleiding, juist gekenmerkt door de persoonlijke en individuele aanpak. En met succes. La Grange Studiebegeleiding & Orthopedagogiek staat anno 2019 in Zeist en omstreken bekend als een gerenommeerd instituut, waar het individuele talent van leerlingen nog tot zijn recht komt. Sinds de zomer van 2018 wordt het instituut geleid door Chantal Boshuizen.

De studiebegeleiders van La Grange zijn veelal ervaren leraren, aangevuld met enkele orthopedagogen en remedial teachers. Kenmerkend voor deze begeleiders is hun open vizier naar de leerlingen, de ouders en de school. Samen vormen zij een geolied team dat voor elke leerling klaarstaat.

La Grange hecht aan een directe en eerlijke communicatie en heeft betrokkenheid en flexibiliteit hoog in het vaandel staan. Elk kind is een ander mens, en het is aan ons om daar echt contact mee te krijgen. Bijna altijd lukt dat, en daar zijn we trots op.