top of page

La Grange richt zich op meer dan voldoendes

 

La Grange is ontstaan en kiest positie in een tijd van snelle en ingrijpende veranderingen. Leven en werk staan onder spanning. En die spanning neemt toe. Zie: de druk om te presteren, de toename van de bestaansonzekerheid en de bezorgdheid onder ouders dat hun kinderen door onvoldoende scholing buiten de boot zouden kunnen vallen.  

 

Het instituut school – zeker ook de middelbare school – heeft het in deze veranderende tijd  moeilijk en is behoorlijk de kluts kwijt. Ooit ontstaan als product van het schrift weet het schoolsysteem sinds de komst van computer, internet en mobieltje niet goed wat de doen.

Rekenen en lezen zijn sterk achteruitgegaan, de focus is meer en meer gericht op zelfontdekkend leren, creativiteit en individueel succes. Het verleden, traditie en geschiedenis zijn, zoals dat heet, achterhaald; waar het nu om draait is het hier en nu, inventiviteit en jezelf weten te positioneren voor de toekomst.

 

Op school is meer aan de hand dan deze digitale revolutie. In het kielzog van de val de muur en de triomf van de vrije markt is de bedrijvige school opgekomen: fusies van scholen, centrale directies, managementlagen, beleid, functioneringsgesprekken etc. etc. De belangrijkste spelers in de school, de leraren en de leerlingen, hadden daarin nauwelijks of geen rol, het overkwam hen.

Veel geld en de aandacht hieraan besteed komt zo niet direct ten goede aan het onderwijs zelf. Dat wreekt zich. Relatieve vermindering van het salaris, grotere klassen en veel overleg bezorgen leraren de nodige stress. De leerlingen treft uitval van lessen, een rooster als een gatenkaas, les van onbevoegde leraren en te vroeg te veel zelfredzaamheid.

 

In deze context kiest La Grange voor ‘meer dan voldoendes’. Wat wil dat zeggen?

 

1. Een mooi cijfer is mooi meegenomen, maar wat echt telt voor La Grange is het welzijn van de leerling. Dat gebeurt door  geduldig en vasthoudend met elkaar te werken aan een harmonisch samengaan van schoolkeuze, intellect, karakter en inspanning.

2. Rust en regelmaat: een bibliotheekstille ruimte en de zekerheid dat leerlingen altijd terecht kunnen voor een vast ritme om huiswerk te maken en te leren tijdens de schoolweek.

3. Het oefenen van aandacht. Vanwege de moderne mantra ‘je hoeft niets te kennen of te weten want je kunt alles opzoeken’ leren we af om te onthouden wat we horen, zien en lezen. Digitale leermiddelen versterken deze tendens. Kennis vervluchtigt hierdoor en gaat verloren in de drukte van alledag. Dat wreekt zich bij toetsen met inzichtvragen; en bij stapelvakken faalt de leerling door gebrek aan basiskennis. Daarom leert La Grange de leerlingen zo te lezen en te oefenen dat de leerstof beklijft.

bottom of page